Илиан Тодоров оспорва пред съда вдигането на цените на водата в Софийска област

Без да е поканен председателят на „ВиК“ асоциацията и областен управител на Софийска област Илиан Тодоров, на закрито заседание, КЕВР е приел бизнес план на  „ВиК“ асоциацията.

Тодоров подава жалба до Административен съд – София град, с която оспорва  решение №БП-Ц-8/30.10.2019 г на Комисията по енергийно и водно регулиране, с което е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“ ЕООД – гр. София. В жалбата се изтъква, че са нарушени основни принципи на административния процес, а именно бизнес – планът не е съгласуван с Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК“ ЕООД – София.