Обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Подмяна на преносен газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – кв. „Дерманци“ – кв. „Батулци“ – кв. „Калугерово“, на територията на област Враца и Софийска област

Прочети повече...

Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите (частна собственост), за които при инвентаризацията на ТП „ДГС Костенец“ от 2018 г. е установено, че земеделски територии са придобили характеристиката на гора по смисъла на Закона за горите

Прочети повече...

Решение №826/31.12.2019 г на МС за отчуждаване на имоти частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Подмяна на магистрален газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – кв. „Дерманци“ – кв. „Батулци“ – кв. „Калугерово“, на територията на област Враца и Софийска област

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...