Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите (частна собственост), за които при инвентаризацията на ТП „ДГС Костенец“ от 2018 г. е установено, че земеделски територии са придобили характеристиката на гора по смисъла на Закона за горите

Прочети повече...

Решение №826/31.12.2019 г на МС за отчуждаване на имоти частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Подмяна на магистрален газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – кв. „Дерманци“ – кв. „Батулци“ – кв. „Калугерово“, на територията на област Враца и Софийска област

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров: Провинция Джянси търси доставчици на медицински защитни материали заради коронавируса

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров се обърна за съдействие към организациите Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров: Водната криза в България е съвкупност от климатичните промени, лошата ВиК инфраструктура и илюзията, че можем да разхищаваме водата

Предложението на премиерът Бойко Борисов за единно ВиК в цялата страна е най-правилното решение! Заставам зад думите си в качеството

Прочети повече...