Решение №826/31.12.2019 г на МС за отчуждаване на имоти частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Подмяна на магистрален газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – кв. „Дерманци“ – кв. „Батулци“ – кв. „Калугерово“, на територията на област Враца и Софийска област