Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област