Областният управител Илиан Тодоров е поканен на работно посещение в провинция Емилия Романя, Италия

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров е поканен на посещение и обмяна на опит в провинция Емилия Романя, Италия. Поканата е отправена от УС на Български икономически форум. В състава на делегацията влизат представители на общини, общински предприятия, държавни институции, представители на бизнеса. Целта на посещението е запознаване с добрите практики и опит на няколко италиански общини в развитието на местната икономика, селско стопанство, туризъм, управление на територията и използване на природните ресурси. Работното посещение има също за цел създаване на успешни партньорства между европейските общини. Акценти в програмата на посещението са: производството на хранителни продукти със защитен географски произход, управление на територията; използване на природните дадености на региона; ефективно управление на водните ресурси; срещи с кметове и представители на местната власт от провинция Емилия Романя.