Обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Подмяна на преносен газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – кв. „Дерманци“ – кв. „Батулци“ – кв. „Калугерово“, на територията на област Враца и Софийска област