СВЕТЛАНА ТРЕНДАФИЛОВА

 

Светлана Маринова Трендафилова

Заместник областен управител на Софийска област

Дата на раждане: 

18.01.1968 г. – гр. Елин Пелин

Професионален опит:

12.11.2019 г. – 30.01.2020 г. – Общински съветник в Община Елин Пелин

2015 г. – 2019 г. – Кмет на с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин

2009 г. – 2015 г. – Счетоводител в частния сектор

1987 г. – 2009 г. – Инженер – технолог в отдел „Технологични и технически въпроси“ в „Кремиковци“ АД

Образование и квалификация:

Магистър по икономика, специалност Счетоводство и контрол  – Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София

Строителен инженер, специалност Транспортно строителство – Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София

Ресори и правомощия: екология, земеделие, гори и безопасност на храните, насърчаване на инвестициите, социални дейности и здравеопазване, информационни технологии и съобщения, заетост, етнически и интеграционни въпроси, условия на труд, тристранно сътрудничество.

Координира дейности като участва в събития на територията на общините: Божурище, Горна Малина, Златица, Ихтиман, Копривщица, Пирдоп, Челопеч.

Приемен ден: всяка сряда на месеца от 10.00 – 12.00 часа