Аглика Главчева

 

Аглика Главчева

Заместник областен управител на Софийска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование:

Магистър – специалност „Организация на туризма и отдиха“ от СУ „Климент Охридски“

Магистър – специалност „Маркетинг“ от УНСС

Кариера:

Професионалният  си опит придобива в сферата на туризма на експертни позиции, развитие и управление на проекти в социалната област, както и ръководна длъжност в системата на отбраната