Работна среща в областна администрация във връзка с предложение за извеждане на участъци от РПМ от списъка на републиканските пътища, за които се събира винетна такса

В областна администрация се проведе работна среща във връзка с предложение за извеждане на участъци от РПМ от списъка на републиканските пътища, за които се събира винетна такса във връзка с постъпило писмо Областно пътно управление – София, относно предложение за извеждане на участъци от РПМ от списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса.

По време на срещата бяха обсъдени следните теми:

  • Възможността за освобождаване на участъци от републиканските пътища от списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура;
  • Необходимите финансови средства за поддържане на изключените участъци.

В обхвата на републиканските пътища влизат I, II и III клас пътища, за които отговаря Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента има възможност да бъдат предложени определени участъци от републиканската пътна мрежа, които да се изключат и да не се заплаща винетна такса за тях. За целта е необходимо да бъде внесено искане до Агенция „Пътна инфраструктура“ като в него бъде посочено класът и номерът на пътя, както и конкретния участък от него (в км). След разглеждане от Агенция „Пътна инфраструктура“, то ще бъде внесено за обсъждане от Министерския съвет и следва да бъде взето решение от Министерския съвет. След като бъде взето такова решение, ще бъде подписано споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“ и конкретната община.

Агенция „Пътна инфраструктура“ като представител на държавата е собственик на Републиканската пътна мрежа (пътища I, II и III клас) и собствеността няма да бъде променяна.

Тарифите, които трябва да заплаща общината на Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддържане на участъка от пътя, който е освободен от винетна такса са следните:

  • Текущ ремонт/поддържане за период от една година за пътища I, II и III клас е 5 000 лв./км. (в зависимост от ширината на платното, тази такса може да варира);
  • Зимно поддържане  – 3 000 лв./км за I клас път;

                                    – 2 000 лв./км за II клас път;

                                    – 1 000 лв./км за III клас път;