ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в ОАСО Приложение №1 Приложение №2 Приложение

Прочети повече...