Дни за безопасност на пътя „Остани жив! Пази живота!” – 16-22 септември

Целта на Дните за безопасност на ROADPOL (известен преди като проект EDWARD) е да се намали броят на жертвите от трафик, който е 70 на ден в цяла Европа, до нула поне за един ден.

Силите на пътната полиция от  страните-членки на ROADPOL участват в тази кампания за пътна безопасност всяка година.
Дейностите са различни  във всяка държава, но  дават приоритет на пряката ангажираност и застъпничество за участниците в движението.
С 1,35 милиона души, убити по пътищата в света всяка година, постигането на пътна безопасност е глобално предизвикателство, което изисква универсална координация и сътрудничество.

Европейската комисия активно подкрепя проекта EDWARD от 2016 г. Тясното  сътрудничество с нея  има за цел засилване на пътната безопасност по европейските пътища.