Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ Сграда № 15, с обща площ от 1150 кв. м., находящ се в имот с номер 000107, съставляващ част от обект „Складов район“, в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман

Прочети повече...

Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 414 с площ 11,00 кв.м. и балкон към същата с площ 1,80 кв. м., разположена на IV етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Прочети повече...

Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 307 с площ 16,00 кв.м., разположена на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Прочети повече...