Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан““ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обявление „Врачански Балкан“ Карта „Врачански Балкан“ – обща Карта „Врачански Балкан“ – имоти Пълен опис на координатите , орисващи границите

Прочети повече...

Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000304 „Голак““ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обявление „Голак“ Карта „Голак“ Пълен опис на координатите и точките, определящи границата Проект на заповед  

Прочети повече...