Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за Обект „Ж.п. линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на община Ихтиман, Софийска област, подробно описани в Решение № 702 на Министерския съвет от 2020 г.

Обявление за започнала процедура по отчуждаване

Решение на Министерски съвет