Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за даване под наем на част от имот публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, бул. „Витоша“ 4