Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕи за управлението на енергийната ефективностчл.12 от ЗЕЕ

Годишен отчет_чл.12,ал.5_ЗЕЕ_2020_ОА на СО – таблица 1 Годишен отчет_чл.12,ал.5_ЗЕЕ_2020_ОА на СО – таблица 2

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна собственост и документален фонд“

Прочети повече...