Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна собственост и документален фонд“