Областна администрация на Софийска област получи грамота за успешно прилагане на антикорупционна политика

Областна администрация на Софийска област получи  грамота за успешно прилагане на антикорупционна политика. Отличието беше връчено на заместник областния управител Светлана Трендафилова по време на презентацията на справочника „София и Софийска област – бизнес, култура, туризъм”.

Припомняме, че Областна администрация на Софийска област e първата в частния и публичен сектор  у нас, и първата в Европа администрация, въвела системата ISO 37001 – „Системи за управление за борба с подкупването” през 2018 г. Сертифициращият орган е немската фирма TUV NORD CERT GmbH .  С въвеждането на сертификат „Антикорупция“ в администрация на Софийска област се въведе политика и стратегия за борба с корупцията, осъществи се превенция на подкупването и корупционни практики. Води се активна борба с подкупването, изгради се култура, почтеност, прозрачност и откритост на държавните служители.