Областна администрация на Софийска област въвежда Модел за цялостно управление на качеството на дейността

В Областна администрация на Софийска област са успешно внедрени ISO 9001-2015 – „Управление на качеството” и ISO 37001 – „Системи за борба с подкупването”. Моделът  CAF (Common Assessment Framework) – Обща рамка за оценка е поредният стандарт, който Областна администрация на Софийска област въвежда с цел подобряване на дейността и административното обслужването на гражданите. Моделът  CAF е разработен от публичния сектор за публичния сектор. Той е създаден като европейско ръководство за добро управление и високи постижения. С неговото въвеждане се обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF  е да допринася за  „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.