ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ – 2021 Г.

РЕГИСТЪР

на подадените декларации по ЗПКОНПИ в Областна администрация на Софийска област пред органа по назначаването през 2021 г

вх.№ Име, презиме и фамилия Длъжност в администрацията дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Декларация по чл.35, ал.1, т.3 забележка Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II интереси Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4
1               да  
2 Ангелина Георгиева Владимирова Главен счетоводител 10.03.2021 г. да     да да  
3 Чавдар Руменов Миронов Главен специалист 16.04.2021 г.         да  
4               да  
5 Валерия Здравкова Чинова Старши експерт 16.04.2021 г. да     да да  
6 Радина Христова Цветкова Старши експерт 07.05.2021 г.     майчинство   да  
7 Ваня Костадинова Иванова Старши експерт 22.04.2021 г.         да  
8 Цветелина Иванова Бельовска Директор дирекция АКРРДС 22.04.2021 г.         да  
9 Таня Богданова Бонева Старши експерт 27.04.2021 г.         да  
10 Стела Василева Попова Главен специалист 28.04.2021 г.         да  
11 Елена Симеонова Вардарова Директор дирекция АПОФУС 28.04.2021 г.         да  
12 Иван Йорданов Зашев Главен  юрисконсулт 28.04.2021 г.         да  
13 Калин Антонов Василев Главен експерт 05.05.2021 г.         да  
14 Бисера Асенова Карамфилова Главен експерт 11.05.2021 г.         да  
15 Емилия Георгиева Маринова Старши експерт 11.05.2021 г.         да  
16 Албена Иванова Василева Главен специалист 11.05.2021 г.         да  
17 Петя Цветанова Иванова Старши експерт 11.05.2021 г.         да  
18               да  
19 Мими Георгиева Минева Началник отдел ДСДФ 11.05.2021 г.         да  
20 Мая Николаева Велкова-Нелчинова Началник отдел РРУТ 11.05.2021 г.         да  
21 Йордан Йорданов Миланов Старши експерт 11. 05.2021 г.         да  
22 Стоян Георгиев Клисуранов Старши експерт 11. 05.2021 г.         да  
23 Жени Иванова Иванова Старши експерт 12.05.2021 г.         да  
24 Даниела Йорданова Арбова- Костадинова Главен експерт 12.05.2021 г.         да  
25 Венцислав Цветанов Василев Главен специалист 12.05.2021 г.         да  
26 Моника Павлова Андреева Главен експерт 12.05.2021 г.         да  
27 Мариена Петрова Владимирова Главен специалист 12.05.2021 г.       да да  
28 Десислава Кръстева Вълчева Главен експерт 12.05.2021 г.         да  
29 Ирина Захариева Захариева Старши експерт 12.05.2021 г.         да  
30 Свилен Радославов Богев Главен експерт 12.05.2021 г.         да  
31 Кристина Василева Кадийска Старши експерт 13.05.2021 г.         да  
32 Анна Стаменова Сандова Главен специалист 14.05.2021 г.         да  
33 Росина Златкова Кондова Главен специалист 14.05.2021 г.         да  
34 Теодора Валентинова Ташева Началник отдел КАК 14.05.2021 г.         да  
35 Даниела Анелинова Синабова Старши експерт 17.05.2021 г.         да  
36 Цветелина Красимирова Пецева Старши експерт 17.05.2021 г.         да  
37 Цветомира Иванова Асенова Старши експерт 17.05.2021 г.     майчинство   да  
38 Мариана Петкова Николова Главен специалист 17.05.2021 г.       да да  
39 Драгомир Александров Попов Главен специалист 17.06.2021 г         да