Проблемите с водата и траспорта са най-наболели в община Драгоман

 Режим на водата, липса на водопреносна мрежа, липса на транспорт и проблеми с електричеството са основните проблеми, които гражданите на община Драгоман поставиха на изнесената приемна на Областна администрация на Софийска област в гр. Драгоман. Приемната беше проведена от заместник областните управители Дарина Николаева и Стелиан Донев, кмета на Драгоман Андрей Иванов. Присъстваха представители на КАТ – Софийска област и АПИ – Софийска област.

Гражданин от с. Драгоил сподели за зачестили токови удари. Подавани са към ЧЕЗ множество сигнали, но с дни никой не идва.  Електропреносната мрежа все още не е изчистена от клоните от последната буря. В селото няма водопровод. Желанието на жителите е поне по махалите да има чешми.

Кметският наместник на с. Цацаровци  поиска ВиК мрежата да се изнесе на пътя, защото сега течове наводняват дворовете. Селото също има проблем с транспорта, от 6 месеца такъв няма.

Кметът на с. Калотина също очерта проблем с водата. Кладенецът, от който се черпи водата трябва допълнително да се изкопае, защото сега дебитът е малък, което води до режим.  

По време на разговорите с гражданите стана ясно, че проблемите с водата и водопреносната мрежа могат да се решат с финансиране по програмата ПУДООС, за които обаче има ограничения – общината може да кандидатства само еднократно, като това вече е направено. Във връзка с решаването на проблема с транспорта от Областна администрация се предложи да се инициира областна транспортна комисия, която да изготви предложения за решение и да го изпрати към републиканската транспортна комисия.