Решение на МС №558 от 30 юли 2021 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, участък Ихтиман-Септември“