Учениците в общините Ботевград, Горна Малина, Етрополе, Костинброд, Своге и Сливница от 21 октомври ще учат дистанционно

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената информация от РЗИ – Софийска област за 14-дневната заболяемост в общините на територията на Софийска област:

  1. В общините: Ботевград, Горна Малина, Етрополе, Костинброд, Своге и Сливница

се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на т.7 от Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, считано от 21 октомври 2021 г. до намаляване на 14-дневната заболяемост в общините или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

  1. В общините: Божурище, Годеч, Драгоман, Елин Пелин, Правец и Самоков сепреустановяват присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 население в изпълнение на т.8 от Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.4 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН. Присъственото обучение и обучението от разстояние чрез използване на средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии се осъществява по график, изготвен от директорите на училищата и утвърдени от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-3660 / 21.10.2021 г.