Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”