СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”