Областният управител на Софийска област Иван Иванов продължава срещите си с териториалните структури в областта

Областният управител на Софийска област Иван Иванов продължава поредицата от срещи с ръководителите на териториалните структури в Софийска област.  На работна среща с ръководството на дирекция „Регионална служба по заетостта” и дирекция „Агенция за социално подпомагане” бяха обсъдени проблемите на пазара на труда в областта. Беше отбелязано, че за 2021 г средната стойност на равнището на безработица на областта е 5,54%, при средна стойност 5,53% за страната. В хода на срещата внимание беше обърнато, че в повечето общини в областта равнището на безработица е под средното или на средното ниво за страната, като изключение е община Долна баня с 15,94% равнище на безработица. Акцентирано беше и върху търсенето и предлагането на работна сила, като заявените свободни работни места за 2021 г според данни на службата по заетостта са 11435.

Регионалната служба на Агенция „Социално подпомагане“ е осигурила подпомагането на 23 500 лица от територията на областта за 2021г.