Областният управител на Софийска област Иван Иванов проведе среща с ръкводителя на ТЗ „ГРАО“ – Софийска област

Областният управител на Софийска област Иван Иванов проведе работна среща с  Наташа Христова – ръководител на териториално звено ГРАО –

Прочети повече...