Областният управител на Софийска област Иван Иванов проведе среща с ръкводителя на ТЗ „ГРАО“ – Софийска област

Областният управител на Софийска област Иван Иванов проведе работна среща с  Наташа Христова – ръководител на териториално звено ГРАО – Софийска област. Христова запозна областния управител с дейността на ТЗ ГРАО и проблемите с работата по избирателните списъци, както и всички сфери на дейност, по които се взаимодейства с областна администрация.  

Областният управител изрази увереност, че добрите професионални отношения ще се запазят и в бъдещата работа.