Заместник областни управители

 

Заместник-областен управител на Софийска област

Иван Веселов Велков

 

 Дата на раждане: 30 ноември 1989 г.

 

Образование: висше

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

Завършва средното си образование в Софийска езикова гимназия „Чарлз Дикенс“. Дипломира се като магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионална практика:

В периода 2008-2018 година работи в кантори на Частни съдебни изпълнители. От 2019 година работи в Адвокатско дружество. Има натрупан богат опит в изготвяне на договори и правни становища, задълбочени познания в сферата на Търговското и Административно право, както и в предоставянето на правна защита.

Владее английски език.