Областният управител Иван Иванов обсъди с мениджърския екип на Coca-Cola HBC развитието на значим инфраструктурен проект в Софийска област

Доброто сътрудничество и продължаване на създадените ползотворни взаимоотношения обсъдиха на среща днес областният управител Иван Иванов и мениджърският екип на Coca-Cola HBC. „Вярвам, че това партньорство ще продължи – от моя страна имате пълна подкрепа в съвместната ни работа за развитието на региона“, подчерта областният управител.

Първото посещение на този мениджърски екип на Coca-Cola HBC в държавна институция е при областния управител на Софийска област Иван Иванов в рамките на срещите му с бизнеса, който оперира в областта.

Два завода на Coca-Cola HBC работят на територията на Софийска област.

В рамките на разговора като приоритет бе очертано продължаването на работата по инвестиционен проект на компанията за изграждане на 12-километров водопровод София-Костинброд.

Държавата е възложила на компанията изграждането на водопровода, който като публична държавна собственост, ще се експлоатира след изграждането му от ВиК-холдинга и „Софийска вода“. За целта са сключени договори с областните управители на София-град и Софийска област.

Иван Иванов препотвърди ангажимента на Софийска област по реализацията на проекта, подчертавайки важността му за подобряването на условията на живот в региона.

Реализирането на тази важна за нас инвестиция ще доведе след себе си още инвестиции, които ще са от съществено значение и за хората в района на Костинброд, подчерта и Панче Ниновски, директор „Техническа функция“ в Coca-Cola HBC.