Спад на заболяемостта в Софийска област с близо 30 % – ако положителната тенденция се запази, се очаква облекчаване на мерките

„Наблюдава се продължаващо понижаване на заболяемостта в Софийска област, като намалението е с близо 30 % за последните 7 дни. Единствено в община Златица намалението върви с по-бавни темпове. Когато се вижда, че допълнителните мерки, наложени за две седмици – до 18 февруари, петък, дават добри резултати, смятам, че е добре да се изчака и ако тенденцията се запази – след петък в Софийска област да продължат да действат само въведените на национално ниво мерки“. Това заяви директорът на Регионалната здравна инспекция за Софийска област д-р Розалина Чобанова днес, на заседание на Областния оперативен щаб, определен със заповед на областния управител на Софийска област Иван Иванов.

Спрямо другите области, Софийска област се намира като стойности малко над средните нива за страната. Нивата на заболяемост определят Софийска област в Етап три според Националния оперативен план за справяне с пандемията Sars-CoV-2, с прогноза тенденцията да се запази и през следващите 5 дни.

Към момента използваемостта на болничните легла в Софийска област се равнява на 58% заетост на неинтензивни легла и 69% заетост на интензивни легла.

Ваксинацията на населението в Софийска област върви с бавни темпове, трудно се намират нови хора, които желаят да се ваксинират, ваксинират се предимно хора, които си поставят бустерна доза, посочи д-р Чобанова и изрази надежда за по-активно съдействие на общинските администрации по места по отношение на ваксинационния процес.

Д-р Чобанова обърна внимание, че заповед №РД-01-129/03.02.2022 г. на Регионалната здравна инспекция – Софийска област за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област продължава действието си до петък, тази седмица, т.е. до 18 февруари, включително.

В присъствено обучение са над 60% от учениците в Софийска област, посочи Росица Иванова, началник на Регионалното управление на образованието. Карантинираните паралелки/групи са 73, което представлява 6% от общия брой паралелки/групи,
1506 деца/ученици или 7 % от общия брой на децата в детски градини и ученици от
1 до 12 клас в Софийска област, 20 души персонал, което е 0,6 % от заетия персонал в образователните институции.

Росица Иванова подкрепи мнението на
д-р Чобанова, че заповедта на директора на РЗИ за допълнителните мерки трябва да продължи действието си до петък, 18 февруари и след това допълнителните мерки да отпаднат, ако продължава положителната тенденция за намаляване на заболяемостта.

„Предложенията са разумни и становищата на директора на РЗИ – Софийска област и на началника на РУО – София област следва да се уважат. Налице е консенсус по въпроса за мерките поради благоприятната тенденция“, заяви областният управител на Софийска област Иван Иванов.