На среща с областния управител Иван Иванов: Експерт би тревога за състоянието на яз. „Бели Искър“

„Спешно трябва да се пристъпи към втория етап от рехабилитацията на яз. „Бели Искър“ – състоянието на стената е критично

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността старши експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна собственост и документален фонд”

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Гр.София, бул.”Витоша” № 6, Тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 На основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността старши експерт , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол”

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Гр.София, бул.”Витоша” № 6, Тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 На основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр.София, бул.”Витоша” № 6, тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 на основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...

Областният управител на Софийска област Иван Иванов и посланикът на Китай у нас Н.Пр. Дун Сяодзюн: Перспективите за сътрудничество са изключително обещаващи

Активното сътрудничество между Софийска област и китайските провинции Дзянси и Хубей обсъдиха на среща днес областният управител Иван Иванов и

Прочети повече...

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл. 83 от ЗГ, включващ земеделски земи придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите (ЗГ), установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“

DGS-Ixtiman

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр.София, бул.”Витоша” № 6, тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 на основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...

Спад на заболяемостта в Софийска област с близо 30 % – ако положителната тенденция се запази, се очаква облекчаване на мерките

„Наблюдава се продължаващо понижаване на заболяемостта в Софийска област, като намалението е с близо 30 % за последните 7 дни.

Прочети повече...

На Трифон Зарезан областният управител Иван Иванов заряза ритуално лозите в Лесново

„Да бъде здрава, мирна и плодородна годината“. Това пожела областният управител на Софийска област Иван Иванов при ритуалното зарязване на

Прочети повече...

ПОКАНА ДО РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ И ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Покана за оценители

Прочети повече...