България с грижа за хората на Украйна

Българското правителство, местните власти и хиляди доброволци се обединихме, за да помогнем на всички, които бягат от ужаса на войната в Украйна. Независимо дали трябва да намерите временен подслон у нас, или да изградите нов живот в България, ние ще Ви помогнем!
Да поискате
временна закрила
– този статут е специално въведен от ЕС за хората, бягащи от войната в Украйна. Статутът Ви предоставя възможност за:
безплатен подслон и храна;
достъп до здравеопазване, образование и социални грижи;
достъп до пазара на труда;
възможност да започнете свой бизнес.
Влизайки в България, Вие имате следните възможности:
1.
Със статут на временна закрила Вие можете да се завърнете у дома по всяко време и можете свободно да пътувате в ЕС. Срокът на този статут е една година с възможност за удължаване.
2. Да кандидатствате за
международна закрила
, която включва предоставяне на убежище или хуманитарен статут. Повече за тази възможност може да научите на националния портал ukraine.gov.bg или на граничния пункт.
3. Да пребивавате в България свободно и безвизово на собствени разноски в рамките на 90 дни с възможност за продължаване до 6 месеца.

Вижте още в брошурата:

#BGforUkraine_BG