Областният управител на Софийска област разговаря с украински бежанци, настанени в Долна Баня. Иван Иванов провери на място организацията по приема и условията за живот на бежанците в една от общините, приела най-много нуждаещи се граждани от Украйна

Областният управител на Софийска област Иван Иванов и кметът на Долна Баня Владимир Джамбазов разговаряха днес с украински бежанци, настанени

Прочети повече...

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, участвали в проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Координация и административен контрол“ при дирекция „Административен контрол, регионално развитие“ при Областна администрация на Софийска област

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ  На 23.03.2022г. комисията изготви формуляра с

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Кафене”, с площ от 29,38 (двадесет и девет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Витоша” № 8, ет. 5

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед ТПН –

Прочети повече...