Областният управител Иван Иванов прехвърли безвъзмездно на Община Костинброд земята на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство

Областният управител на Софийска област Иван Иванов и кметът на Костинброд Трайко Младенов подписаха днес договор, с който държавата в лицето на областния управител прехвърля на общината безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост.  По силата на този договор Община Костинброд става собственик и на земята, върху която се намира Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство.

             

Необходимостта от прехвърлянето на земята, за да функционира пълноценно общинската професионална гимназия, която е с образователни традиции в областта на ветеринарната медицина и селското стопанство, е от 2016 г. Днес, след активната намеса на областния управител на Софийска област Иван Иванов – това стана факт.

По време на разговора си с областния управител кметът Трайко Младенов добави, че е провел среща с проф. Ирена Атанасова, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, на която са обсъдили възможностите за активно образователно партниране.