Oбявление на основание § 1 от Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

На основание § 1 от Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Линк към електронните административни услуги предоставяни чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги   •

Прочети повече...