Областният управител Илиан Тодоров: Търсим помощ на доброволци за ГКПП „Калотина“

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров се обръща към доброволците във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, да

Прочети повече...

Илиан Тодоров свика Областния кризисен щаб, набелязаха още мерки срещу разпространението на заразата с COVID-19

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров свика заседание на Областния кризисен щаб. На него беше оповестена от директора на

Прочети повече...

З А П О В Е Д №ДС-П-3/03.07.2020 год. за купувач, спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие“ (ЮЗДП) Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков“

Прочети повече...

Илиан Тодоров благодари на губернатора на Хубей за дарението от медицински предпазни средства

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров изпрати благодарствено писмо на губернатора на китайската провинция Хубей Ванг Сяодонг по повод

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – представляващ публична държавна собственост: реално обособена площ от 120 кв. м. от Сграда № 5 (склад) с обща площ 501,45 кв. м., съставляващ част от обект „Складов район“, находящ се в имот с номер 000107 в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: имот №1683, с площ от 1 675 кв. м, включен в УПИ I-1683 – За ДП „Антрацитни мини“ в квартал 100 по подробния устройствен план на гр. Своге

Прочети повече...