Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: имот №1683, с площ от 1 675 кв. м, включен в УПИ I-1683 – За ДП „Антрацитни мини“ в квартал 100 по подробния устройствен план на гр. Своге

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АПДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на област София/, представляващ Кабинет 622, с площ от 14,33 кв.м. на шести етаж на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, район „Триадица”

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на Област София/, представляващ Кабинет 621 , с площ от 11,11 на шести етаж на административна сграда, находящ се в гр. София, район „Триадица”

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров със светкавична реакция по случая с изсичането на дървета в центъра на Златица

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров назначи комисия, която да  установи обстоятелствата около изсичането на дървета в центъра на

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров получи благодарствено писмо от кмета на Драгоман

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров получи благодарствено писмо от кмета на община Драгоман Андрей Иванов по повод дарението

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров раздаде на общинска администрация Драгоман част от дарените от Хубей предпазни средства

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров раздаде за нуждите на общинска администрация Драгоман 300 предпазни маски и 50 предпазни

Прочети повече...

Илиан Тодоров раздаде дарените от Китай предпазни маски на полицията и жителите на 7-ми квартал в Самоков

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров раздаде дарените от китайската провинция Хубей предпазни маски и защитни костюми на полицията

Прочети повече...