Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК на 23 юли 2018 г.

http://sofoblast.bg/wp-content/uploads/Покана-г-н-Нитов.pdf http://sofoblast.bg/wp-content/uploads/Покана-кметове.pdf http://sofoblast.bg/wp-content/uploads/Покана-МРРБ-и-МОСВ.pdf http://sofoblast.bg/wp-content/uploads/Проект-на-решение-и-дневен-ред.pdf http://sofoblast.bg/wp-content/uploads/Проект_Бюджет2019F.pdf http://sofoblast.bg/wp-content/uploads/Процентно-разпрделение-на-гласовете-в-АВиК.pdf  

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: Главен инженер (В и К ЕКСПЕРТ) на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К” ЕООД – София

Обявление за конкурса Заявление за участие Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от

Прочети повече...