ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Линк към електронните административни услуги предоставяни чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги   •

Прочети повече...

ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ В БРОЙ В КАСАТА, ПО БАНКОВА СМЕТКА И ЧРЕЗ ПОСТ-ТЕРМИНАЛ

Всички такси за административни услуги, предлагани от администрацията на Софийска област  могат да бъдат заплатени: в брой в касата на

Прочети повече...