Регистър на имоти – държавна собственост с предоставени права на управление върху същите на Областния управител на Софийска област, на основание чл.18, ал.1 от ЗДС, подлежащи на отдаване под наем/продажба на търг по реда на ЗДС и ППЗДС

Прочети повече...

Списък на кадастралните единици по чл. 83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 01.03.1991г. в ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, горскостопански участък „Боровец“

СПИСЪК ГОРИ

Прочети повече...