Oбявление на основание § 1 от Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

На основание § 1 от Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация

Прочети повече...

Отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на обект: „Път ІІ-82 „Обход на гр. Самоков” от км. 2+156.66 до км. 4+740.11, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на село Драгушиново и град Самоков

Заповед отчуждаване по чл. 34а, ал. 2 от ЗДС Обявление по чл. 34а, ал. 3 от ЗДС Приложение към Заповед

Прочети повече...

Процедура за мобилност за длъжността СТАРШИ EКСПЕРТ , в отдел „Държавна собственост и документален фонд” при Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (с изтекъл срок за изпитване и да отговаря на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

Прочети повече...

Процедура за мобилност за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ , отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (с изтекъл срок за изпитване и да отговаря на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

Прочети повече...