Покана за представяне на индикативна оферта във връзка с определяне на прогнозната стойност за предоставянето на услуга с предмет: „Осигуряване на външна професионална помощ за изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и участие в работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в обществената поръчка”

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност старши експерт в отдел „Държавна собственост и документален фонд“, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност главен експерт в отдел „Държавна собственост и документален фонд“, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Прочети повече...