Протокол за резултатите от провеждането на конкурс за длъжността младши експерт в отдел „КАК“ при дирекция „АКРРДС“ в областна администрация на Софийска област

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ – МЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КАК

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Ппроцедура за мобилност за длъжността СТАРШИ EКСПЕРТ , Дирекция “ Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (с изтекъл срок за изпитване и да отговаря на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел Държавна собственост и документален фонд, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Прочети повече...