Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд ”

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Гр.София, бул.”Витоша” № 6, Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484 На основание чл.14 от НПКДС и

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСА  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Прочети повече...