Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Регионално развитие и устройство на територията”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Координация и административен контрол”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, в отдел „Регионално развитие и устройство на територията” – дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”, дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ”, дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...