Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява процедура за мобилност за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ , отдел „Регионално развитие и устройство на територията” в Дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...