Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Протокол за резултатите от теста във връзка с провеждането на конкурс за незаета длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Координация и административен контрол”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...