Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административен контрол , регионалното развитие и държавна собственост“ , отдел „Координация и административен контрол“

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административен контрол , регионалното развитие и държавна собственост“ , отдел „Координация и административен контрол“

Прочети повече...

Започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара Петърч“, в землището на град Костинброд, община Костинброд, Софийска област, подробно описани в Решение № 96 на Министерския съвет от 4 февруари 2021 г.

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол

Прочети повече...