Удължаване на срока за подаване на оферти от участници в процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания на работещите в Областна администрация на Софийска област “

Прочети повече...

Обществена поръчка за избор на медицински център за провеждане на профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания на работещите в Областна администрация на Софийска област

ОБЯВА АОП Информация за публикувана в профил ва купувача обява ДОКУМЕНТАЦИЯ Приложение № 1 – списък на документите Приложение №

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта във връзка с извършване на доставка на минерална вода, бутилирана в бутилки за еднократна и многократна употреба за нуждите на Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта във връзка с извършване на доставка на минерална вода, бутилирана в бутилки за еднократна и многократна употреба за нуждите на Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация на Софийска област, утвърдени със Заповед на Областния управител №ОА-31/16.02.2018 г.

Заповед №ОА-31 от 16.02.2018 г Вътрешни правила – ЗОП

Прочети повече...