ИИСДА

Интегрирана информационна система на държавната администрация: https://ariisda.government.bg/   Бюлетин брой 2 от юли 2015 Бюлетин брой 5 от октомври 2015 Бюлетин

Прочети повече...