Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

Съвети и комисии

 


  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Комисия/съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав:

График:

1.      

Постоянно действаща Комисия по образование, култура, вероизповедание, спорт, читалищна дейност и медии

Заповед № ОА-192pdf button18.07.2017 г. на Областния управител на Софийска област

         

Утвърден правилник на заседание на Комисията, проведено на 20.02.2015 г.

Правилник на комисиятаpdf button

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Галя Георгиева

Секретар: Мая Цанова

14.04.2016 г. - Протокол

10.05.2016 г. - Протокол

31.10.2016 г.  –

Протокол

 

М. ноември – последна седмица

2.      

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Заповед № ОА  - 189/18.07.2017 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правилник на заседание на комисията 20.03.2015 г.

Правилникpdf button

Председател:Илиан Тодоров

Заместник-председател: Галя Георгиева

Секретар: Владимир Спиров

24.03.2016 г. - Протокол

3.      

Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на Софийска област 2011-2015

Заповед № ОА-155/20.06.2017

Заповед за изменение ОА-170/29.06.2017

pdf buttonна Областния управител на Софийска област

 

Заповед № ОА 280/07.11.2016

Областен координационен механизъм по деинституционализация

Председател: Галя Георгиева

Заместник-председател:

Директор на РДСП-София област

Протокол - 09.08.2017 г.

26.01.2016 г. – 11.00 ч. (основен състав)

Протоколpdf button

09.03.2016 г. - Костинброд - Протокол

16.03.2016 г. - Златица - Протокол

22.03.2016 г. - Правец - Протокол

29.03.2016 г. - Самоков - Протокол

М. септември – трета седмица

М. декември – втора седмица

4.      

Съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № ОА-248/18.09.2017 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правилник на заседание на съвет, проведено на 18.03.2015 г.

Правилникpdf button

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председатели: Кирил Желязков - БСК

Пламен Нанков - КНСБ

 

28.01.2016 г. - Съвместно заседание с Областен съвет по условия на труд - Протокол

При възникнала необходимост

5.      

Областен съвет по условия на труд

Заповед № ОА-204/24.07.2017 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правилник на заседание на съвет, проведено на 18.03.2015 г.

 

Правилникpdf button

 

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Галя Георгиева

28.01.2016 г. – Съвместно заседание със Съвет за тристранно сътрудничество

Протоколpdf button

М. ноември – първа седмица

6.      

Областен консултативен съвет по здравеопазване

Заповед № ОА-193/18.07.2017 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правилник на заседание на съвет, проведено на 21.04.2015 г.

Правилникpdf button

Председател: Галя Георгиева

Заместник-председател: д-р Александър Златанов

Секретар: Мая Велкова-Нелчинова

При възникнала необходимост

 

 

7.      

Постоянно действаща епизоотична комисия

Заповед № ОА-202/24.07.2017 г. pdf buttonна Областен управител


Утвърден правилник на редовно заседание на Комисията, проведено на 02.02.2015 г.

Правилник на комисиятаpdf button

 

Председател: Галя Георгиева

Секретар: Венцислава Асенова

При възникнала необходимост

 

18.04.2016 г. - Протокол

08.09.2017 г. - Протокол

8.      

Областна транспортна комисия

Заповед № ОА-191/18.07.2017

pdf button  на Областния управител на Софийска област

 

Предстои да бъде утвърден

Председател: Николай Николов

Секретар: Владимир Спиров

12.09.2016 г. - Протокол

31.10.2016 г. - Протокол

23.11.2016 г. - Протокол 

При постъпили предложения от общините

9.      

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед № ОА-259/04.10.2017 pdf button на Областния управител на Софийска област

Утвърден Правилник на заседание на Комисиято проведено на 27.03.2015 г.

Правилникpdf button

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

Секретар: Владимир Спиров

04.09.2017г. Протокол

04.09.2017г.

Допълнителен материал

12.05.2017г.
Протокол

22.03.2016 г. - Протокол

08.07.2016 - Протокол

09.09.2016 г. - Протокол

15.12.2016 г. -
Протокол

10.   

Комисия по регионално развитие към Областния управител на Софийска област

Заповед № ОА-126/05.05.2016г. на Областния управител на Софийска област

Няма правилник

Председател: Николай Николов

Заместник-председатели:

- Мая Цанова

- Милен Димитров

Секретар:

Мая Велкова-Нелчинова

 

При възникнала необходимост

07.06.2016 г. -Протокол

11.   

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл. 4, ал. 2 и чл.128, ал. 2, т.1 от ЗУТ

Заповед № ОА-341 pdf button14.09.2015 г. на Областния управител на Софийска област

Вътрешни правила

Председател: Николай Николов

Заместник-председател:

арх. Хрисина Перова

12.01.2016 г.

 

06.04.2016 г.

 

При постъпили предложения от общините и физически или юридически лица

12.   

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,  организации и омбудсмана на РБ

Глава VIII от АПК, във връзка с чл. 7а, ал. 5 от УПОА

Заповед № ОА-140/09.06.2017 pdf button на Областния управител на Софийска област

Утвърден правилник със Заповед № ОА-221/03.08.2017 г. pdf buttonна Областния управител на Софийска област

Правилникpdf button

Председател: Николай Николов

Заместник-председател: Галя Георгиева

Секретар: Павлина Шишова

Всяка последна сряда на месеца

13.   

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Софийска област

Заповед № ОА-207 pdf button26.07.2017 г.

Предстои да бъде утвърден със Заповед на Областния управител на Софийска област

Правилникpdf button

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председатели: Николай Николов, Галя Георгиева

Секретар: главен Юрисконсулт на Софийска област

При възникнала необходимост

26.03.2016 г. - Протокол стр. 1  стр.2

14.   

Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност

Заповед № ОА-203/24.07.2017pdf button. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правиник на заседание на Съвета проведено на 31.03.2015 г.

Правилникpdf button

Председател: Мая Цанова

Заместник-председател: Мая Велкова-Нелчинова

Секретар: Владимир Спиров

19.01.2016 г.

Протоколpdf button 

20.04.2016 г. - Протокол

По искане на Председателя или 1/3 от членовете на съвета

15.   

Областна комисия „Военни паметници”

Чл. 6, ал. 2 от Закона за военните паметници

Заповед № ОА-210/28.06.2017 г.pdf button на Областния управител на Софийска област

Утвърден правиник на заседание на комисията проведено на 19.03.2015 г.

Правилникpdf button

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

Секретар: Иван Зъздров

 

При възникнала необходимост

16.   

Регионална постоянна работна група във връзка с МКВП към МС

Заповед № ОА-96 pdf button23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област, изменена със Заповед № ОА-145

pdf button21.03.2015 г.

Няма вътрешен правилник

Правилник за организацията и дейността на МКВП към МС

Председател: Иван Зъздров

При постъпили предложения от общините

17.   

Областен съвет за сигурност

Заповед № ОА-213/31.07.2017 г.pdf button

на Областния управител на Софийска област 

Няма правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

Секретар: Иван Зъздров

30.03.2016 г.

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

18.   

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб

Заповед № ОА-13pdf button

13.01.2015 г. на Областния управител на Софийска област 

Няма правилник

Закон за защита при бедствията

Председател:

Заместник-председатели:

-Николай Николов

Секретар: Пламен Зашев – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

19.   

Регионална междуведомствена комисия за организиране и координаране на дейностите по поддържане проводимостта на речните легла, предвидени във Закона за водите

Заповед № ОА-97pdf button

23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област

Няма правилник

Закон за водите

Председател: Иван Зъздров

 

М. април – последна седмица

М. май – първа седмица

М. септември – последна седмица

М. октомври – последна седмица

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

1.

Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Правно основание чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта

Заповед ОА-156/20.06.2017г.

Приет правилник с решение № 4 на Областния съвет за развитие на Софийска област по Протокол от  26.09.2016 г. - Правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник председател: Галя Георгиева

Секретар: Полина Маринова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”

27.01.2016 г.

Протоколpdf button

10.06.2016 г. - Протокол

М. октомври – трета седмица

2.

Областен съвет за развитие на Софийска област

Правно основание чл. 62, ал. 3 от ППЗРР

Председател: Илиан Тодоров

Протокол от 02.08.2017 г.

Протокол от 22.12.2015 г.pdf button

Протокол от 26.09.2016 г

Материали от заседанието

 График на заседанията на комисиитеpdf button

 

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%