Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

Областна администрация на Софийска област

                                                                              

                                                                       СТРАТЕГИИ

 

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни фондове 2014-2020 г.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.
Регионален съвет за развитие на Югозападен район за планиране

Съвместно заседание на РСР на ЮЗР и РКК на ЮЗР (27-28.06.2017 г.)

Покана

Предварителен дневен ред

Заседание на РСР на ЮЗР (01-02.06.2017 г.)

Покана

Съвместно заседани на РСР на ЮЗР и Регионалния координационен комитет на ЮЗР (30.06-01.07.2016 г.)

Протокол №32

Материали от заседанието

Заседание на РСР на ЮЗР (08-09.09.2016 г.)

Протокол №33

Материали от заседанието

Заседание на РСР на ЮЗР (17-18.11.2016 г.)

Материали от заседанието

Заседание на РСР на ЮЗР (13-14.12.2016 г.)

Материали от заседанието

Заседание на РСР на ЮЗР (26-27.01.2017 г.)

Протокол № 36

Материали от заседанието

Регионален план за развитие на Югозападния район за планиране 2014-2020 г. 2007-2013 г.
Доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г.
Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район 2011-2013 г.
Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалният план за развитие на Югозападния район 2007-2013 г.
Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 - 2020 г.

Актуализиран вариант на Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2005-2013 г.

 

Областната стратегия за развитие на Софийска област 2005–2015 г.

Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2005-2015 г.
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 - 2020 г. 2011 - 2015 г.

Годишен мониторингов доклад за 2011 г.

 

Областна стратегия за интеграция на ромите в Софийска област

2012 - 2020 г.

Доклад за напредъка по изпълнението на дейностите по интеграционната политика за 2015 година 

Инвестиционна програма на Софийска област

2014 - 2020 г.

 

Областна стратегия за безопасност на движението

2011 - 2020 г.

 

План за действие за периода 2012 - 2013 г.
Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област 2017 г. 2016 г.
Областна Програма "Заедно за здравето и сигурността на децата" 2015 – 2018 г. 2010 - 2013 г.
Културен календар на Софийска област 2017 г. 2016 г.  
2015 г.
Стратегия за прозрачно управление и противодействие на корупцията в Софийска област 2012 г.
Общи правила за подобряване работата на областните администрации

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ (2017 – 2018)

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%