Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

ГРАФИК за получаване БЮЛЕТИНИ, изборни книжа и материали за произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

11.11.2016 г. - Полиграфическо предприятие „Демакс“ АД, гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“ (база „Металснаб“, зад митница „Кремиковци“).

09.00 часа:

 1. Община Ботевград
 2. Община Елин Пелин
 3. Община Горна Малина
 4. Община Долна баня
 5. Община Костенец

10.00 часа:

 1. Община Драгоман
 2. Община Сливница
 3. Община Божурище
 4. Община Годеч
 5. Община Костинброд

11.00 часа:

 1. Община Антон
 2. Община Златица
 3. Община Копривщица
 4. Община Пирдоп
 5. Община Чавдар
 6. Община Челопеч
 7. Община Мирково

12.00 часа:

 1. Община Правец
 2. Община Етрополе
 3. Община Своге
 4. Община Ихтиман
 5. Община Самоков

ГРАФИК за получаване на ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за гласуване на втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

09.11.2016 г. - Областна администрация на Софийска област, етаж 5, стая 502

15.30 часа:

1. Община Божурище

2. Община Костинброд

3. Община Сливница

4. Община Драгоман

5. Община Годеч

 

15.45 часа:

1. Община Горна Малина

2. Община Елин Пелин

3. Община Долна баня

4. Община Ихтиман

5. Община Костенец

 

16.00 часа:

1. Община Копривщица

2. Община Златица

3. Община Антон

4. Община Мирково

5. Община Пирдоп

6. Община Чавдар

7. Община Челопеч

 

16.15 часа:

1. Община Етрополе

2. Община Ботевград

3. Община Правец

4. Община Своге

5. Община Самоков

График за получаване на избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

01.11.2016 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 5, стая 517/518

ОБЩИНА ЧАС
БОЖУРИЩЕ 12.00 ч.
 2. КОСТИНБРОД 12.10 ч.
 3. СЛИВНИЦА 12.20 ч.
 4. ДРАГОМАН 12.30 ч.
 5. ГОДЕЧ 12.40 ч.
 6. ГОРНА МАЛИНА 12.50 ч.
 7. ЕЛИН ПЕЛИН 13.00 ч.
 8. ДОЛНА БАНЯ 13.10 ч.
 9. ИХТИМАН 13.20 ч.
 10. КОСТЕНЕЦ 13.30 ч.
 11. КОПРИВЩИЦА 13.35 ч.
 12. ЗЛАТИЦА 13.40 ч.
 13. АНТОН 13.50 ч.
 14. МИРКОВО 13.55 ч.
 15. ПИРДОП 14.00 ч.
 16. ЧАВДАР 14.10 ч.
 17. ЧЕЛОПЕЧ 14.15 ч.
 18. ЕТРОПОЛЕ 14.20 ч.
 19. БОТЕВГРАД 14.30 ч.
 20. ПРАВЕЦ 14.40 ч.
 21. СВОГЕ 14.50 ч
 22 САМОКОВ 15.00 ч.

Започват обученията на Секционните избирателни комисии в Софийска област

26 РИК-Софийска област започва обученията на Секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г. В рамките на обученията, на членовете на СИК ще бъдат разяснени Методическите указания на Централната избирателна комисия, по които трябва да бъде организиран и проведен изборния процес.

Обученията ще се проведат по предварително изготвен график, който можете да видите ТУК.

График за получаване на „Удостоверения за гласуване на друго място” и „Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място”

във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум

12.10.2016 г., Областна администрация на Софийска област,
ет. 5, стая 501, фронт офис

Прочети още: График...

ИНФОРМАЦИOНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следнитевъпроси:

 
 

1.Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

2.Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

3.Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

 

Прочети още: ИНФОРМАЦИO...

Всички общини от Софийска област получиха избирателните списъци за обявяване за президентските избори и националния референдум

Раздадени бяха избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум, които ще се състоят на 6 ноември.

Спрямо обявения график, всички общини от Софийска област получиха в рамките на днешния ден списъците за обявяване, за което ръководството и експертите на Областната администрация бяха създали добра организация, която за пореден път спомогна за точното и бързо протичане на този етап от подготовката на изборния процес и за обезпечаване дейността на общинските администрации.

График за получаване на избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум

21.09.2016 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 4, стая 402

ОБЩИНА ЧАС
БОЖУРИЩЕ 10.00 ч.
2. КОСТИНБРОД 10.10 ч.
3. СЛИВНИЦА 10.20 ч.
4. ДРАГОМАН 10.30 ч.
5. ГОДЕЧ 10.40 ч.
6. ГОРНА МАЛИНА 10.50 ч.
7. ЕЛИН ПЕЛИН 11.00 ч.
8. ДОЛНА БАНЯ 11.10 ч.
9. ИХТИМАН 11.20 ч.
10. КОСТЕНЕЦ 11.30 ч.
11. КОПРИВЩИЦА 11.35 ч.
12. ЗЛАТИЦА 11.40 ч.
13. АНТОН 11.50 ч.
14. МИРКОВО 11.55 ч.
15. ПИРДОП 12.00 ч.
16. ЧАВДАР 12.10 ч.
17. ЧЕЛОПЕЧ 12.15 ч.
18. ЕТРОПОЛЕ 12.20 ч.
19. БОТЕВГРАД 12.30 ч.
20. ПРАВЕЦ 12.40 ч.
21. СВОГЕ 12.50 ч
22. САМОКОВ 13.00 ч.

Консултации за състава на 26 РИК-Софийска област бяха проведени в Областната администрация

Областният управител на Софийска област проведе консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област, във връзка с произвеждането на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и Национален референдум, които ще се проведат на 6 ноември 2016 г.

За консултациите бяха поканени и присъстваха представители на всички парламентарно представени партии и коалиции в 43-то Народно събрание, които имаха възможността да направят своите предложения за състава на 26 РИК- Софийска област.

След назначаването на 26 РИК- Софийска област с решение на ЦИК, същата трябва да започне работа от 16 септември 2016 г.

Съобщение

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, чл. 7, ал. 1, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение на Народното събрание от 29.07.2016 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г., Указ №279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум, обн. ДВ, бр. 65/19.08.2016 г. и решение №3427-ПВР/НР на Централната избирателна комисия относно назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г., Областният управител на Софийска област ще проведе консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област, с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 14.30 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5, заседателна зала.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

 1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
 2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;
 3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
 4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
 5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3 от Решение №3427-ПВР/НР на ЦИК, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Приложение: № 7-ПВР/НР – Декларация от лицата, предложени за членове на РИК

 

 

Хронограма за изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%